Cintaxis Communicatie

LinkedIn 2.0

(En wat vind jij daarvan?)

LinkedIn is opgezet als B2B (Business to business) platform om zakelijke connecties met elkaar in contact te brengen. De coronacrisis heeft grote invloed op de inhoud van de bijdragen op dit platform. Is dat een probleem?

Op LinkedIn kunnen ondernemers, werknemers, werkzoekenden, studenten, bedrijven, organisaties en instanties elkaar informeren over uiteenlopende onderwerpen waar iedereen zich vanuit zijn beroep, bedrijf of achtergrond mee bezighoudt. Een nieuw product, een geslaagd project, een diploma, een nieuwe baan, een blog over je werkzaamheden, je vrijwilligerswerk en ook die mooie bos bloemen als bedankje voor je inzet.

Er is veel interessants om in de zakelijke wereld met elkaar te delen. Door het plaatsen en delen van bijdragen verspreiden de berichten zich en komen ook in andere netwerken terecht, wat vervolgens tot nieuwe bijdragen en connecties kan leiden. De berichten zijn meestal zakelijk, al komen er ook genoeg met een persoonlijk tintje voorbij.

Bredere functie door corona

Duidelijk is dat het platform de laatste tijd een bredere functie heeft gekregen. De gevolgen en de aanpak van de coronacrisis raken de meeste mensen en bedrijven, zowel zakelijk als persoonlijk. Mensen willen hun zorgen hierover delen. Hun verontwaardiging of hun bewondering. Anderen ergens op attenderen. Mensen vernemen van elkaar wat er speelt en hoe anderen dat ervaren.

Het verruimt hoe dan ook je blik door andermans bijdragen te lezen. Meestal leiden deze bijdragen tot steunbetuigingen, maar vaak ook tot discussies. Maar ook (respectvolle) discussies zijn van waarde.

Zorgen en frustraties

Het is ook niet niks wat er gebeurt. Denk aan bedrijven die moeten sluiten door lockdowns, zoals de horeca, sportscholen en zogeheten niet-essentiële ondernemingen. Bedrijven die failliet dreigen te gaan. Werknemers die zich zorgen maken over hun werk of werkomstandigheden. Op hun veranderde thuissituatie, financieel of sociaal.

Denk ook aan de zorgsector die onder druk staat en de gevolgen daarvan. Lees de uiteenlopende verhalen en opinies van verpleegkundigen en artsen. Denk aan de vrijheidsbeperkende maatregelen die botsen met het rechtsgevoel en die ook hun impact hebben op hoe mensen hun werk nog kunnen of moeten uitvoeren.

Wat is jouw bedrage op LinkedIn?

Informatiestrijd

On top of this is er een ware informatiestrijd ontstaan en dit wordt weerspiegeld op LinkedIn. Veel deskundigen laten momenteel vakinhoudelijk van zich horen: medici, juristen, journalisten, politici. Lees eens wat anderen ervan zeggen en zeker weten dat dit je horizon verbreedt. En een groot misverstand: je hoeft heus geen deskundige te zijn om er wat van te mogen vinden.

Verdienen deze bijdragen en discussies een plaats op Linkedin?

Sommigen vinden van niet. Ze vinden de berichten bijvoorbeeld niet zakelijk genoeg of te politiek gekleurd. Ze verwijzen vaak naar Facebook. Maar Facebook heeft toch een heel ander karakter. Facebook is meestal meer persoonlijk van aard. En op een lange uiteenzetting over de voors en tegens van de maatregelen zitten veel Facebookers niet te wachten. Juist op LinkedIn worden berichten bestaande uit wat uitgebreidere teksten met argumentatie en voorbeelden eerder gelezen.

Anderen vinden het juist heel belangrijk dat mensen in deze bijzondere tijd aandacht geven aan wat er speelt omdat het zo’n grote impact heeft. Op mensen persoonlijk, op hun manier van werken, of hun bedrijf, op hun beroepsgroep of binnen een branche. Onderwerpen die zo’n uitzonderlijk grote impact hebben op onze maatschappij verdienen toch zeker een plaats op de sociale platformen, waaronder op LinkedIn. Vrijwel iedere werknemer, bedrijf of organisatie heeft hiermee te maken.

Velen waarderen juist diegenen die van zich laten horen en hun mond durven open te doen. Of mensen met creatieve oplossingen en visie. Uit zulke bijdragen kunnen bovendien interessante nieuwe connecties voortkomen. En juist nu de borrels, het koffiepraatje en symposia en andere bijeenkomsten “verboden” zijn, biedt LinkedIn ook alternatieve interessante kansen voor zijn deelnemers.

Hoe denk jij erover?

Andere voordelen

Momenteel vind je op LinkedIn duidelijk meer artikelen met diepgang, wat dit platform voor velen een stuk interessanter maakt. Artikelen van wetenschappers. Opinieartikelen. Ideeën, visies en meningen die mensen hebben over wat er speelt. En waarover de grote discussies gaan. Afhankelijk van je interesses kun je ook een blik werpen op wat er momenteel in andere landen gebeurt. Gebeurtenissen met impact op ieder mens, op generaties, op de economie.

Je blijft op de hoogte van nieuws dat de gangbare media niet laten zien. Je ziet andere meningen en ideeën. Je ziet hoe andere deskundigen de situatie zien. Je krijgt een breed beeld van wat er in de samenleving leeft. Nieuwe connecties vinden elkaar omdat ze een gemeenschappelijk probleem en gemeenschappelijke zorgen ervaren.

Schrijf eens een bijdrage of een reactie!

Wat je er ook van vindt, de hiervoor geschetste ontwikkeling zal tijdens deze heftige periode alleen maar sneller gaan.

Maak er gebruik van: verbreed je kennis, verbind met andere platformdeelnemers die het ook moeilijk hebben, luister naar andere meningen, vind elkaar! Signaleer een interessant bericht. Geef eens een compliment of steunbetuiging. Klim in de pen en schrijf een mooie bijdrage voor jouw connecties! En ja, misschien vindt niet iedereen jouw bijdrage interessant of heeft iemand een andere mening. Maar laat je daardoor niet afschrikken en durf te delen!

Wat is jouw mening hierover? Laat het hier weten!


© Cintaxis.nl 2022

Dit artikel bevat de mening van de auteur. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze tekst mag worden gekopieerd of gepubliceerd, tenzij met toestemming van de auteur.

Hulp nodig bij het schrijven van artikelen of blogs? Neem contact op met Cintaxis Communicatie!