Cintaxis Communicatie

Italiaanse literatuur: 2021 Dante herdenkingsjaar

2021 staat in het teken van de Italiaanse schrijver Dante Alighieri. Hij schreef in de 14e eeuw de Goddelijke Komedie (la Divina Commedia), hét Italiaanse literaire meesterwerk uit het vorige millennium.

14.000 verzen

Het werk bevat 14.000 verzen waarin Dante zelf de hoofdrol speelde. Het boek is verdeeld in 100 canti die ieder 1000 woorden bevatten. De Florentijnse dichter ging “op bezoek” in de hel (Inferno) en kwam via de louteringsberg (il Purgatorio) uit in de hemel (Paradiso). Zijn reis voert hem vanuit het aardse, het materiële, naar het hemelrijk waar alles om liefde draait, het hoogst bereikbare.

In zijn indrukwekkende verhaal ontmoette hij veel prominenten uit zijn tijd en uit de tijden daarvoor, zoals politici, bekende filosofen en Bijbelse figuren. Het boek zit vol historische en symbolische verwijzingen. Ook ontmoet hij in het hiernamaals zijn grote liefde Beatrice. Het werk van Dante Alighieri is bovendien heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de Italiaanse taal. Bij het lezen van de Goddelijke Komedie zijn de begeleidende voetnoten eigenlijk onmisbaar.

Het woord komedie betekent niet dat het hier om een grappig boek gaat. De auteur wil hiermee tot uitdrukking brengen dat het niet om een tragedie gaat maar om een goede afloop: de reis naar het hoogste, het paradijs. Bij het lezen van de Goddelijke Komedie zijn de begeleidende voetnoten eigenlijk onmisbaar.

Herstel oorspronkelijke tekst

De Italiaanse emeritus professor Enrico Malato kan beschouwd worden als dé Dante-expert. Malato is filoloog. De filologie bestudeert de taal in samenhang met de cultuurgeschiedenis. Malato heeft een nieuwe uitgave verzorgd waarbij het werk op circa 4000 punten is hersteld, zodat deze punten weer overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst. De correcties betreffen voor een groot deel de interpunctie, maar soms ook meer inhoudelijke verschrijvingen. Bijvoorbeeld het Italiaanse woord peccatrice (een vrouwelijke zondaar) is vervangen door het oorspronkelijke woord pettatrice (arbeidster die zich bezig hield met het machinaal verwerken van linnen). Hieraan ging een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vooraf. Door de eeuwen heen zijn er regelmatig onjuistheden in het werk geslopen door het overschrijven van het manuscript, wat met recht monnikenwerk te noemen was.

Voor de fervente Italianisten een link naar een interview met de hoogleraar Malato over dit diepgaande Dante-onderzoek en de nieuwe uitgave.

Authentieke vertaling

Het vertalen van dit werk is een ware kunst. Maar de vertaler heeft ook de verantwoordelijkheid om tot een authentieke vertaling te komen. Dus hij of zij moet natuurlijk geen stukken uit de tekst naar eigen inzicht veranderen! Helaas gebeurt dit soms toch. De lezer heeft recht op een eerlijke vertaling. Het boek dient gelezen te worden vanuit het perspectief van die tijd.

De Goddelijke Komedie behoort tot de wereldliteratuur en spreekt bij velen tot de verbeelding. Er zijn heel in de loop der eeuwen heel wat afbeeldingen gemaakt van het boekwerk. Indrukwekkende gravures van de Goddelijke Komedie zijn vervaardigd door de bekende kunstenaar/illustrator Gustave Doré (1832-1883):

#fairtranslations#Ireaddante

© Cintaxis.nl 2020

Dit artikel bevat de mening van de auteur. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze tekst mag worden gekopieerd of gepubliceerd, tenzij met toestemming van de auteur.

Uw verhaal tot blog verwerken? Neem contact op met Cintaxis Communicatie!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Cintaxis-bel-of-app.png