Cintaxis Communicatie, communicatiemanagement

“Deelnemen aan Keuze Vrij Bij Mij laat zien waar je als ondernemer voor staat.”

Iedereen is welkom

Zoveel mensen, zoveel meningen. Ook op zakelijk vlak is dit het geval. Het is belangrijk om over discussies heen te kijken en een open mind te hebben voor verschillende opvattingen. Vaak zijn er verrassende oplossingen mogelijk en lukt het toch om elkaar te vinden!

Ondernemers met principes

Natuurlijk werkt iedere dienstverlener vanuit eigen principes. Dat geldt ook voor Cintaxis Communicatie. Sinds de coronacrisis is het duidelijk geworden hoe eenvoudig buitensluiten ontstaat of dreigt te gebeuren. Het buitensluiten van mensen vanwege hun vaccinatiestatus past in ieder geval niet bij de uitgangspunten van Cintaxis Communicatie. Er zijn immers ook andere oplossingen om zorgvuldig om te gaan met elkaars gezondheid. Veel ondernemers verkiezen daarom een constructievere aanpak op basis van oplossingsgerichtheid, creativiteit en de wil om samen tot een veilige oplossing te komen.

Verbindingsplatform ‘Keuze Vrij Bij Mij’

Steeds meer ondernemers die dit principe ondersteunen nemen deel aan het zakelijk platform Keuze Vrij Bij Mij. Ook nu het leven ogenschijnlijk weer “normaal” is, gaat Keuze Vrij Bij Mij onverminderd door met het nastreven van zijn missie: het creëren van een kritische massa van mensen en bedrijven die onvoorwaardelijk producten en diensten uitwisselen. Elke dag melden nieuwe aanbieders zich aan op Keuze Vrij Bij Mij om te laten zien dat iederéén altijd welkom is en blijft. Net als vele andere ondernemers is Cintaxis Communicatie daarom te vinden op dit platform.

Zoek je een dienstverlener die staat voor deze principes? Kijk dan eens op de website van Keuze Vrij Bij Mij.

Hét zakelijk platform voor een open en vrije samenleving

👉 Cintaxis Communicatie is te vinden op Keuze Vrij Bij Mij:

💛Past Keuze Vrij Bij Mij ook bij jou als ondernemer? Sluit je aan!

© Cintaxis.nl 2022

Dit artikel bevat de mening van de auteur. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze tekst mag worden gekopieerd of gepubliceerd, tenzij met toestemming van de auteur.

Hulp nodig bij het schrijven van artikelen of blogs? Neem contact op met Cintaxis Communicatie!